Gezondheidskeuringen

U bent waarschijnlijk gezond, maar uw toekomstige werkgever wil zeker weten dat u geen gezondheidsrisico’s loopt. U heeft voor uw beroep een extra goede lichamelijke conditie nodig of u loopt in uw beroep een gezondheidsrisico. Een gezondheidskeuring door een gekwalificeerde arts bepaalt of uw gezondheid voldoet aan de eisen die worden gesteld.

Werkgevers of toekomstige werkgevers mogen mensen alleen verplichten een gezondheidskeuring te ondergaan als het voor de functie noodzakelijk is dat zij aan bijzonder medische eisen voldoen. Bijvoorbeeld in het geval van zwaar lichamelijk werk. Een gezondheidskeuring is alleen verplicht als dit is vastgelegd in de CAO of in de Wet Medische Keuringen.

Gezondheidskeuringen kunnen variëren van aanstellingskeuringen, intredekeuringen tot periodieke arbo-keuringen. Daarnaast kan het zijn dat u een keuring nodig heeft voor uw rijbewijs, verzekering of sport. Er is een breed spectrum aan keuringen die u kunt aanvragen:

Beroepsmatige keuringen

Asbestkeuring – Cruiseline keuringen – gezondheidskeuringen voor verblijfs- of werkvergunning – bodemsaneringskeuring – vliegmedische keuring – NOGEPA keuring –keuring voor torenkraan machinist – keuringen voor personeel in de vleesverwerking.

Chauffeurs- en rijbewijskeuringen

Chauffeurskeuring vrachtwagen – chauffeurskeuring lijnbus – chauffeurskeuring touringcar – taxikeuring chauffeurspas – rijbewijskeuring – combikeuringen (rijbewijs- en PAGO keuringen).

Particuliere keuringen

Adoptiekeuring – keuring voor levensverzekering – keuring t.b.v. arbeidsongeschiktheidsverzekering – gezondheidskeuring klein vaarbewijs – health check.

Sportkeuringen

Sportkeuring CIOS / ALO / CALO – Vliegmedische keuring – duikmedischekeuring – gezondheidskeuring parachutespringen – medische keuring motorsport (MON) – medische keuring racelicentie (KNAF) – medische keuring boksen.

Mogelijke onderdelen van een gezondheidskeuring

Een gezondheidskeuring wordt vrijwel altijd op dezelfde manier uitgevoerd. Het bestaat altijd uit twee deel: een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De arts stelt vragen als: “Voelt u zicht gezond” en “Wanneer bent u voor het laatst ziek geweest?”. Ook wordt gevraagd naar uw medicijngebruik en zal de sterkte van uw ogen beoordeeld worden.

U wordt tijdens het lichamelijk onderzoek van top tot teen onderzocht. U kleedt u helemaal uit zodat de arts een volledig onderzoek kan doen naar de fysieke gesteldheid.

In de meeste gevallen zal de arts bloed afnemen om de suikerspiegel en het cholesterolgehalte van uw bloed te testen. Eventueel kan de arts ook nog het eiwit- en suikergehalte in uw urine beoordelen.

Naar aanleiding van de vragenlijst of op uw verzoek kan de arts het onderzoek uitbreiden om de gezondheid van de kandidaat te beoordelen. Daarvoor heeft de arts een aantal mogelijkheden:

 • • Antropometrie
 • • Bloedonderzoek
 • • Doppler
 • • CT-scan
 • • ECG
 • • Longfunctiemeting
 • • MRI-scan
 • • Oogmeting

Rechten van de ‘gekeurde’

Een werkgever of een verzekeringsmaatschappij mag niet zomaar aan u vragen een medische keuring te ondergaan. U heeft daarin een aantal rechten. De instantie moet schriftelijk een drietal zaken uitleggen.

 • • Waarom wordt u gekeurd?
 • • Welke vragen worden u gesteld tijdens het onderzoek?
 • • Welke onderzoeken moet u ondergaan tijdens het onderzoek?

De keuring mag geweigerd worden indien niet aan deze voorwaarden is voldaan.