Onderzoeken

In de praktijk heeft de internist verschillende onderzoeken tot zijn beschikking om tot een goede diagnose te komen. De internist kan in de eigen praktijk de volgende onderzoeken uitvoeren:

Sigmoidoscopie

Een sigmoïdoscopie is een kijkonderzoek waarbij het laatste deel van de dikke darm wordt onderzocht. Lees meer….

Coloscopie

Een coloscopie is een procedure die het voor de arts mogelijk maakt om de dikke darm te onderzoeken en een direct beeld te krijgen van het onderste deel van het maag-darmkanaal. Lees meer….

Gastroscopie

Met een gastroscopie kunnen ontstekingen van de maag of de slokdarm of zweren van de maag worden aangetoond. Lees meer….

24 uurs bloeddrukmeting

Uw arts kan u vertellen of een abnormaal bloeddrukpatroon behandeling vereist. Om een abnormaal bloeddrukpatroon aan te tonen kan de arts een 24-uurs bloeddruk meting aanbevelen. Lees meer….

Bloedonderzoek bij hart- en vaatziekten

Het bloed geeft veelal een groot aantal aanwijzingen over de gezondheid van hart en vaten. Er is een aantal bloedonderzoeken die een arts kan gebruiken om een diagnose te stellen. Lees meer….

Inspannings-ECG

Een inspannings-ECG helpt bij de diagnose van een onvoldoende doorbloeding van het hart dat de oorzaak is van pijn op de borst en andere hartproblemen. Lees meer…

Enkel Arm Index

De Enkel Arm Index maakt het mogelijk om de bloeddruk bij de enkels te vergelijken met de bloeddruk bij de armen. Een lage Enkel Arm Index betekent vaak een vernauwing of verstopping van de slagaders in de benen. Lees meer….

Age reader

De Age reader is een diagnostisch apparaat dat een non-invasieve diagnose en beoordeling van verschillende aandoeningen mogelijk maakt. Lees meer….