Vasculaire geneeskunde

Vasculaire geneeskunde is het deelspecialisme van de interne geneeskunde dat zich bezig houdt met aandoeningen van de bloedvaten. Door het vaststellen van risicofactoren en de behandeling daarvan kan het risico op hart- en vaatziekten worden verkleind.

Coronaire ziekten ontwikkelen zich wanneer uw kransslagaders de grote bloedvaten die het hart voorzien van bloed, zuurstof en voedingsstoffen – beschadigd raken of ziek worden. Afzettingen (plaques) in de slagaders zijn een belangrijke veroorzaker van hart- en vaatziekten.

Plaques kunnen zich met name opbouwen in de smalle kransslagaders, waardoor het hart minder bloed krijgt. Een verminderde bloedtoevoer naar het hart kan leiden tot pijn op de borst (angina pectoris), kortademigheid of andere symptomen van hart- en vaatziekten. Een complete verstopping van de kransslagaders kan uiteindelijk zelfs leiden tot een hartaanval.

Omdat hart- en vaatziekten zich kunnen ontwikkelen gedurende tientallen jaren, kan het vrijwel onopgemerkt blijven totdat mensen serieuze symptomen gaan vertonen zoals bijvoorbeeld een hartaanval. Echter, er zijn genoeg mogelijkheden om een coronaire hartziekte te voorkomen en te behandelen. Het begint altijd met het aannemen van een gezonde leefstijl.